St Göran och draken på Tomteboda postterminal

Tyréns har tagit fram ett åtgärdsprogram och ansvarat för konservatorteknisk medverkan vid konservering och flytt av skulpturgrupp vid ombyggnaden av Tomteboda postterminal i Solna.

Antikvarier och konservatorer från Tyréns har under ett par år varit delaktiga i projekt kopplade till ombyggnaden av Tomteboda postterminal i Solna. Postterminalen blev vid byggfasen rikt smyckad med konst och inredning av mycket hög kvalitet. Att slå vakt om dessa värden är en av Tyréns ansvar i projektet.

Tomteboda har ett par takterrasser med konst och ett av dessa konstverk monterades ner vid ombyggnad av terrassen. Konstverket St Göran och draken är en skulpturgrupp som är uppfört 1984 av Olle Nyman. Verket är i 12 delar och sammansatt av rostig plåt, eller "skrot" som Olle Nyman själv beskrev materialet. Tyréns medverkande konservators uppdrag var att fastställa skulpturernas skick, föreslå stabiliserande åtgärder och planera nedmonteringen, lagringen samt återmonteringen.

Konstverket St Göran och draken är en skulpturgrupp från 1984 av Olle Nyman.

Utmaningar

Skulpturernas komplicerade uppbyggnad och tyngd var en viktig aspekt i planerandet av projektet. Eftersom skulpturerna var både tunga, komplext svetsade och mycket känsliga på grund av korrosion behövdes speciallösningar för var skede i processen. Dessa processer skulle även passa in i Tomtebodas övriga ombyggnader och logistik.

Framgångsfaktorer

En tydlig framgångsfaktor var den grupp med specialister som sattes ihop för att utföra konservering, stabilisering, flytt och montering. Metallkonservatorer från ACTA och konsthanterare från Hangmen bidrog med stort engagemang och kreativitet genom det drygt halvårslånga projektet.

 

Beställare: Terminal Real Estates

Uppdrag: Antikvarisk och konservatorteknisk medverkan, skadeinventering, åtgärdsprogram