Skallsjö kyrka - ett modernistiskt sakralt måleri i fel klimat

Under 2016-2018 utförde Tyréns en skadeinventering av Skallsjö kyrkas färgstarka tak. Skallsjö kyrka är uppförd under sent 1800-tal och är en nygotisk kyrka. Kyrkan ligger i Floda, en tätort i Lerums kommun i västra Götalands län.

Takets nuvarande måleri utfördes av Joel Mila under 50- och 60-talet och är en modernistiskt utförd takmålning, utförd med emulsionsfärg, med motiv hämtade ur Kristi liv. Kring 2015 började färgen i taket släppa från putsen och Tyréns kopplades in för att utföra en skadeanalys och klimatutredning. Arbetet lede till en åtgärdsplan för kyrkans tak som fokuserade konservering efter att justering av klimatet är utförd.

Tyréns konservatorer utförde skadeanalys, projekterande konservering med provkonservering och tog fram ett åtgärdsprogram för de kommande åtgärderna.

I projektet deltog också Tyréns konstruktör med expertis inom historiska konstruktioner, Skallsjö församling, byggnadsantikvarie, klimatspecialist från Svenska kyrkan. Tyréns kunde erbjuda ett brett stöd i form av kunskaper både vad gäller konstruktion, projektledning, bevarandeklimat och målerikonservering. Tillsammans med projektgruppen från församlingen skapades ett tryggt underlag för fortsatt god förvaltning av Skallsjö kyrka.

Skallsjö

Skadeinventering av färgstarkt tak i nygotisk kyrka.

Utmaningar

Skadeanalysen och provkonserveringen var komplicerad på grund av färgmaterialet och målerimetoden. Att färgskikten hade skadats av klimatet var tydligt, men det var inte helt självklart vilket material i måleriets uppbyggnad som var mest fuktkänsligt.

Framgångsfaktorer

I uppdraget lades tid till att analysera materialet väl och lägga stora resurser på provkonservering. Flera metoder testades för att bevara den löst sittande färgen på det putsade tunnvalvet. Till sist togs en metod fram, ett gott samarbete med målare och konservatorer.

 

Beställare: Svenska kyrkan

Uppdrag:  Skadeinventering, bygghandling, åtgärdsprogram