Miljö & klimat

Vindkraft

Tyréns erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom vindkraftsområdet. Vi kan genom vår långa erfarenhet av både små och stora samhällsbyggnadsprojekt lotsa er igenom hela vindkraftsprocessen på ett professionellt sätt.

Vi lotsar er igenom hela vindkraftsprocessen.

En viktig del av arbetet med att reducera utsläppen av växthusgaser är att öka användningen av förnyelsebara energikällor. 

Regeringen vill underlätta utbyggnaden av vindkraft samtidigt som utbyggnaden ska ske i balans med andra enskilda och allmänna intressen. 

Tyréns kan bistå med specialistkompetens och utredningar från förstudie till projektering samt byggande och förvaltning av både enskilda vindkraftverk till vindkraftparker på land och till havs.