Stora bryggeriet

Projektet grundar sig på att Octapharma vuxit ur sina lokaler på Västra Kungsholmen, med fabrik , kontor och forsknings- laboratorier. Granne med dessa ligger Stora Bryggeriet, som uppfördes 1890-1891. Bryggeriet hade sina glasdagar 1895-1910, men gick sen i konkurs. Byggnaden och dess fastighet förvärvades 2009.

Ombyggnaden omfattar total renovering och ombyggnad av den blåklassade  kulturbyggnaden.

Byggnaden inrymmer kontor, konferansavdelning omklädningsavdelningar och en restaurang med storkök för ca 200 personer.  Projekteringen genomfördes från programhandlingsskede till bygghandlingsskede för utförandeentreprenader.

Nytt värme- och kylsystem inklusive kökskylanläggning samt luftbehandlingssystem har installerats. Kontor och konferansavdelningar komfortregleras via VAV-system.