Svalan i Skellefteå - ett av Sveriges högsta kontorshus i trä

Kontorshuset Svalan i centrala Skellefteå är ett av Sveriges högsta kontorshus i trä. Byggnaden erbjuder hållbara, flexibla lokaler med totalt 500 arbetsplatser och en takterrass med fantastisk utsikt över Skellefteälv. Arkitekt är Tyréns.

Att byggnaden skulle utföras i trä var en tidig förutsättning vilket resulterat i en pelarstomme i limträ samt bjälklag och stomstabiliserande delar i KL-trä. Exteriören präglas av en träfasad i värmebehandlad gran som infärgats brun med inslag av mörkare partier. Den bruna fasadfärgen återfinns för övrigt i några av de äldre nationalromantiska trävillorna i det omgivande närområdet.

Högdelens fasadglas har en kulör som ansluter till träsfasaden och fönstersmygarna är i gultonad koppar. In mot bostadsgården har fasaden getts en ljusare ton med fibercementskivor. Synligt trä i interrören har koncentrerats främst till huvudentré, pelare, trapphus och de fasta kärnorna med wc- och kapprum som ligger i husets mitt.

Att byggnaden skulle utföras i trä var en tidig förutsättning.

Ett uttalat krav från beställaren var att byggnaden ska vara flexibel och möjlig att dela upp för skiftande uthyrningssituationer. För att möjliggöra denna flexibilitet krävdes fyra trapphus längs den smala huskroppen.

Tidigt beslutades om att kommunens samhällsbyggnadskontor skulle bli en av hyresgästerna, vilka nyttjar 250 arbetsplatser. Lokalerna har formats för ett funktionsbaserat arbetssätt samtidigt som det har varit viktigt med generalitet och förändringsbenägenhet. Övriga lokaler är avsedda för externa kontorshyresgäster.

Beställare: Skellefteå Industrihus
Arkitekt: Tyréns
Byggår 2019–2021
Flygbild, skymning: Jonas Westling. Övriga bilder: Patrick Degerman. 

Från Tyréns har kompetenserna arkitektur, akustik, brand, mark/landskap och VVS deltagit.