Tjänster

Arkitektur

Arkitektur handlar om förhållningssätt och inlevelse, att förstå behov och skapa lösningar. Geografin varierar, liksom platsens fysiska förutsättningar, vem som ska bruka en byggnad och vilken verksamhet som ska inrymmas. En viktig förutsättning är kommunikationen mellan dem som ska nyttja arkitekturen och oss som skapar. De bästa lösningarna blir till i dialogen mellan beställare och arkitekt. Idag är vi drygt 200 arkitekter och byggnadsingenjörer som kan bidra med ett brett kunnande inom arkitektur, landskapsarkitektur, samhällsplanering, byggnadsvård, restaurering, visualisering och gestaltning.

Bostäder

Bostaden är en grundläggande funktion för alla och ger ett sammanhang i samhället med möjlighet till utveckling för människan. Hållbara bost...

Vårdbyggnader

Vården är viktig för oss alla i olika skeden av livet och allra helst när vi behöver den. Vi planerar vårdbyggnader med utgågångspunkt i män...

Publika byggnader

Publika byggnader är byggnader där mänskliga möten står i centrum – på restauranger, hotell, kulturhus, arbetsplatser, lärandemiljöer och fritidsanläggningar.

Inredningsarkitektur

För oss finns inga neutrala rum, vår interiör ger en inspirerande och positiv upplevelse för människors hälsa och välbefinnande. Med inredni...