Tjänster

Arkitektur

God arkitektur är en självklarhet för oss inom Tyréns. Tillsammans har vi lång erfarenhet av att hitta framgångsrika lösningar och har tillgång till Tyréns samlade kompetens. Vår drivkraft är nyfikenheten i mötet med beställaren. Vårt långsiktiga mål är ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle med mångfald.

Arkitektur handlar om förhållningssätt och inlevelse, att förstå behov och skapa lösningar. Geografin varierar, liksom platsens fysiska förutsättningar, vem som ska bruka en byggnad och vilken verksamhet som ska inrymmas. En viktig förutsättning är kommunikationen mellan dem som ska nyttja arkitekturen och oss som skapar. De bästa lösningarna blir till i dialogen mellan beställare och arkitekt.

Samarbete blir allt viktigare för att klara de samhällsutmaningar vi står inför när vi behöver behöver bygga fler bostäder och samtidigt skapa ett mer hållbart samhälle. Där ser vi att vi, både inom Tyréns och tillsammans med kunder och partners, kan skapa kreativa och tekniskt samordnade helhetslösningar.

Idag är vi drygt 200 arkitekter och byggnadsingenjörer som kan bidra med ett brett kunnande inom arkitektur, landskapsarkitektur, samhällsplanering, byggnadsvård, restaurering, visualisering och gestaltning.

Kontakta oss gärna så berättar vi vad vi kan erbjuda inom arkitektur.