Arkitektur

Bostäder

Bostaden är en grundläggande funktion för alla och ger ett sammanhang i samhället med möjlighet till utveckling för människan. Hållbara bostäder skapas genom att tillvarata framtida behov och förutsättningar hos boende på platsen och i staden.

Vi skapar flexibla bostäder med mångfunktionella rum som inrymmer hög ljuskvalitet, goda materialval och genomtänkt rumsorganisation. Allt förverkligat genom en byggprocess som är skonsam och ger låga drift- och förvaltningskostnader. Genom bland annat mötesplatser, miljövänliga transporter och smarta energilösningar skapar vi tillsammans med kunden bostäder i en hållbar struktur där alla kan inkluderas.

Vi skapar flexibla bostäder med goda materialval och en genomtänkt rumsorganisation.

Tyréns kan erbjuda allt från utredningar i tidiga skeden, hållbarhets- och programarbete, bygglovshandlingar, systemhandlingar, byggprojektering och projekteringsledning samt uppföljning.