Tjänster

Vi skapar goda livsvillkor

Vi vill att människor ska trivas i sin utemiljö. För oss på Tyréns innebär det att tänka nytt och ta in olika perspektiv för att skapa en hållbar helhet, en plats där människor vill vara. Landskapsarkitektur och ljusdesign omfattar planering, gestaltning, projektering och förvaltning.

Vattenmiljöer

Vatten ger liv. Liv åt stadens rum och liv åt de djur och växter som lever i vattnet.

Lek- och skolmiljöer

Barn är framtiden, deras miljöer ska vara inspirerande, aktiverande och väcka nyfikenhet för nya utmaningar och kunskap om omvärlden. Platse...

Parker

Stadens parker ska erbjuda aktivitet, lek och gemenskap men även återhämtning och vila, de blir allt viktigare då städer förtätas och fler m...

Stadsrum

I staden sker möten mellan människor, staden består av en mängd strukturer som samordnas till en samspelande helhet. Hållbar utveckling är l...

Bostadsmiljöer

I sin hemmiljö ska man trivas och känna sig trygg. I byggandet av nya bostäder krävs ett brett samarbete av många olika professioner. Tyréns...

Kommersiella och offentliga anläggningar

Anläggningar så som resecentrum, sjukhus och arenor lockar många besökare som kan erbjudas kvalitativa upplevelser i sin vardag. Tyréns kan ...

Infrastruktur i landskapet

Landskapet öppnar och sluter sig. Järnvägar, vägar, stigar och stråk utgör ett nät där människor och djur bor, lever och färdas med olika må...

Naturmiljöer

I naturen finns mycket att upptäcka, motion och återhämtning sker här. Naturen erbjuder friluftsliv och är hemvist för vilda djur och växter...

Vårdmiljöer

Tyréns har bred erfarenhet av vårdmiljöer och har gestaltat flera utomhusmiljöer intill vårdbyggnader och inom sjukhusområden i olika skeden.