Landskap

Utrymme för möten i stadsrummet

I staden sker möten mellan människor, staden består av en mängd strukturer som samordnas till en samspelande helhet. Hållbar utveckling är ledord i arbetet med utveckling av stadens rum. 

Hållbar utveckling är ledord i arbetet med utveckling av stadens rum.

Tyréns kan erbjuda allt från tillgänglighetsanalys och sociotopskartering till belysningsprogram, skissförslag och projektering av bygghandling.

Vi hjälper dig med:

  • Stads- och landskapsanalys
  • Utredningar och program
  • Konsekvensbeskrivningar
  • Gestaltning
  • Visualisering
  • Projektering
  • Kontroll och besiktning