Landskap

Upptäckter i det gröna

I naturen finns mycket att upptäcka, motion och återhämtning sker här. Naturen erbjuder friluftsliv och är hemvist för vilda djur och växter. 

I naturen finns mycket att upptäcka.

Tyréns kan erbjuda allt från vegetationsinventering och landskapsanalys till gestaltningsprogram, projektering av bygghandling och skötselplan.

Vi hjälper dig med allt inom naturmiljöer, till exempel:

  • Stads- och landskapsanalys
  • Utredningar och program
  • Konsekvensbeskrivningar
  • Gestaltning
  • Visualisering
  • Projektering
  • Kontroll och besiktning