Landskap

Parker - Stadens lungor

Stadens parker ska erbjuda aktivitet, lek och gemenskap men även återhämtning och vila, de blir allt viktigare då städer förtätas och fler människor bor där. Stadens gröna lungor gynnar även den biologiska mångfalden. 

Stadens parker blir allt viktigare då städer förtätas.

Tyréns kan erbjuda allt från vegetationsinventering och gestaltningsprogram till skissförslag, projektering av bygghandling och skötselanvisningar.

Vi hjälper dig med allt inom parkmiljöer, till exempel:

  • Stads- och landskapsanalys
  • Utredningar och program
  • Konsekvensbeskrivningar
  • Gestaltning
  • Visualisering
  • Projektering
  • Kontroll och besiktning