VVS-, kyl- & energisystem

Energiberäkningar

Tyréns arbetar i med energiberäkningar och energiutredningar genom hela projekteringsskedet för såväl nyproduktion som befintliga byggnader för samtliga typer av byggnader, till exempel undervisningslokaler, kontor och bostäder.

Tyréns arbetar i med energiberäkningar och energiutredningar genom hela projekteringsskedet för såväl nyproduktion som befintliga byggnader för samtliga typer av byggnader, till exempel undervisningslokaler, kontor och bostäder.
Vi arbetar gärna i projekt med hållbarhet i fokus där vår kompetens inom VVS-installationer och geoenergiprojektering ger en erfarenhet inom energi- och klimatberäkningar med helhetssyn.


Vi hjälper dig med allt inom energiberäkningar, till exempel:

  • Energiberäkningar för miljöcertifiering – Miljöbyggnad, BREEAM, LEED
  • Energiberäkningar vid bygglovsanmälan
  • Energiutredningar inför systemval, geoenergi.