Sagolik entré till ny bostadsgård

I Högdalen återfinns Filmcementet 4 som är ett punkthus på en lummig bergknalle. Fastigheten är omsorgsfullt inpassat i ett område med äldre lamellhus och omgivande skogspartier.

Tyréns har gestaltat och höjdsatt fastighetens entréytor, gårdsmiljö och parkering. Gårdsmiljön som är liten till storlek är utformad med hög kvalitet i material och funktion. Väl vald vegetation ger en frodig grönska och blomsterprakt under en stor del av året och bidrar till att den nya fastigheten knyter an väl till den intilliggande parkmiljön.

Som ett särskilt utropstecken i utemiljön tillkom också ett platsspecifikt konstverk vid en av fastighetens entréer. Genom Tyréns upprättades ett konstprogram för fastigheten och inom uppdraget ingick också att föreslå lämplig konstnär samt att samverka mellan konstnär och entreprenörer. Konstverket i form av en portal är utförd av Eva Fornåå. Portalen av granit och stål med klättrande små bronsdjur är nattetid belyst av infällda spotlights.

Detaljer i utemiljön har ett fint samspel tack vare det genomgående färg- och formspråk inomhus och utomhus vilket var resultat av nära samarbete med husarkitekt och konstnär. Gott samarbete mellan arkitekt och landskapsarkitekt ledde också till ett yteffektivt cykelgarage som inryms mellan hus och bergvägg. Filmcementet 4 förankras väl i landskapet genom en omsorg i både funktion, kontext och gestaltning.

Uppdraget genomfördes för Familjebostäder och Besqab i samarbete med Bergkrantz arkitekter.

Detaljer i utemiljön har ett fint samspel tack vare det genomgående färg- och formspråket.