Strömparken i Norrköping

Tyréns har haft uppdraget att utforma en ny parkmiljö för Strömparken i Norrköping innehållande bland annat en fiskväg och flera vistelseytor och lekmiljöer. Strömparken invigdes i maj 2013, tilldelades Östergötlands arkitekturpris 2013 och var nominerad till Sienapriset 2014.

Det finns tre huvudsyften med parken: Att bygga förbi vandringshinder för lax och öring, att skapa en attraktiv park med fler mötesplatser och att skapa en plats för lek.

Den bärande gestaltningsidén för parken har varit att skapa en attraktiv fiskväg med möjligheter för både människor och fiskar att trivas i sampel med det omgivande industrilandskapet. Mötet mellan den naturlika bäcken och det industriella utrycket i omgivningen skapar nu spänning och kontrast i parken och bäcken med sitt småskaliga vattenflöde komplementerar Motala ströms kraftfullhet.

Den nya parken har snabbt blivit norrköpingsbornas nya vardagsrum, en plats för barn att leka på, äta sin picknicklunch eller sola en stund på gräset. 

Uppdraget har innefattat tjänster inom landskapsarkitektur, 3D-visualisering och konstruktion (park), markprojektering och VA-projektering. 

Beställare: Norrköpings kommun.
Fotograf/illustratör: Peter Holgersson

“Strömparken har snabbt blivit norrköpingsbornas nya vardagsrum”