Kv. Lådkameran - Bostäder inom satsningen för Stockholmshusen

Kvarteret Lådkameran ligger vid korsningen Grycksbovägen - Örbyleden i Bandhagen. Här har Tyréns i uppdrag av Familjebostäder, ritat sammanlagt cirka 120 nya hyresrätter inom ramen för satsningen Stockholmshusen. Idén med Stockholmshusen är att bygga vackra och väl genomtänkta bostäder där upprepning i sig blir en kvalitet.

Lådkamerans koncept är stilrena och trevliga hus i en harmonisk och balanserad komposition. Rationella husvolymer i en lugn färgskala där fina detaljer i mötet med enkelheten skapar en tidlös utformning.

Husen byggs genom träkonstruktion i modulform med fasader bestående av puts och puts/tegel i sockelvåningar. För att passa in i kringliggande bebyggelse, både befintlig och kommande, byggs husen med sadeltak.

Sadeltaken bidrar även till att förstärka gavelmotivet i mötet med kvarteret Diabilden i korsningen Örbyleden - Grycksbovägen. Plåtdetaljer är utförda i kopparmetallic för att ge värme och färg åt den i övrigt nedtonade färgskalan.

Inom kvarteret finns välplanerade lägenheter i smala hus som ger ljusa lägenheter. Så gott som alla lägenheter har balkong eller uteplats. I bottenvåningen mot Grycksbovägen finns publika lokaler som bidrar till att aktivera gaturummet och göra det levande. Med förhöjd sockelvåning i avvikande färg samt material ges känslan av att husen står stadigt och förankras med marken.

I kvarteret finns välplanerade lägenheter i smala hus som ger ljusa lägenheter.

Sockelvåningens höjd hjälper husen hantera tomtens höjdskillnader och bidrar till minskad insyn i lägenheterna. I sockeln mot Örbyleden finns cykel- och barnvagnsförråd och på bottenvåningarna in mot gården har de nedre lägenheterna sina altaner.

Byggnationen av det nya bostadskvarteret planeras påbörjas år 2020-2021.

Beställare: Familjebostäder