BIM

Vi erbjuder också smarta produkter

Tyréns kan även erbjuda ett antal smarta produkter som svarar upp mot de behov vi ser hos våra kunder. Tyréns har lång erfarenhet av CAD och är auktoriserad återförsäljare, utbildare och utvecklare för Autodesk. Vi kan även erbjuda en webbaserad rumsdatabas för arkitekter, ledningsdokumentationssystem, verktyg för livscykelanalys och en solkarta för solinventering.

Tyréns har lång erfarenhet av CAD och är auktoriserad återförsäljare, utbildare och utvecklare för Autodesk.

Livscykelanalys för byggnader
Tyréns har tillsammans med olika företrädare för byggbranschen tagit fram internationella regler för livscykelanalyser för byggnader och kan nu erbjuda ett LCA-verktyg.

Solkarta för solinventering
Solinventeringar i form av en solkarta är en ny metod för att lyfta solenergifrågor i en region som visar på möjligheten för solåtervinning på inventerade tak och inspirerar till hållbarare energiförsörjning.

Ledningsdokumentationssystem
Tyréns erbjuder sedan många år ett antal dokumentationssystem för nät; CADVA för VA-nät, CADVÄ för fjärrvärmenät och CADRA för EL-nät.