BIM

En exakt analys för just ert projekt

Byggnader får allt fler krav och blir alltmer komplicerade. Med BIM kan grova analyser ersättas med exakta projektspecifika analyser.

Med BIM kan grova analyser ersättas med exakta projektspecifika analyser.

Varje teknikdisciplin i ett projekt utför olika analyser. Med en gemensam informationsmodell förenklas analyserna genom att man får tillgång till samtliga teknikdiscipliners information. Tack vare BIM kan hela byggnaden analyseras på ett adekvat sätt.

Vi kan hjälpa er med:

  • Akustiska analyser - Rumsakustiska simuleringar och auraliseringar
  • BIM-analys i förvaltning – Effektiviseringar i förvaltningen med hjälp av BIM
  • Brandtekniska analyser - Brandgasspridning, utrymning, värmeledning och explosionsrisker
  • Energisimuleringar - Energieffektivisering och optimering
  • Strukturanalys - Statiska och dynamiska analyser av alla typer av konstruktioner
  • 4D – Visuell produktionsberedning
  • 5D – Modellbaserad kalkyl