BIM

PIO – rollen som skapar värde i projektet

BIM effektiviserar informationshanteringen i projekten men medför också nya krav på koordinering och samordning av processen och modellerna. PIO - Project Information Officer - säkerställer kvaliteten i informationshanteringen.

BIM effektiviserar informationshanteringen i projekten men medför krav på koordinering och samordning.

I PIO-rollen ingår bl.a. informationsinsamling och informationsspridning i projekt baserade på BIM. PIO:n ansvarar för samordning av projektets informationsmodeller avseende omfattning, innehåll och kvalitet.

Inom BIM-samordning kan vi hjälpa er med:

  • Sammanställning och samordning av alla projektörers 3D-modeller till en gemensam modell.
  • Oberoende 3D- och kollisionsgranskningar.
  • Strategiska tjänster för att komma igång med BIM eller virtuellt byggande (VDC, Virtual Design and Construction) i just er organisation.
  • Rådgivning och analyser av för- och nackdelar med BIM i era projekt.
  • Förädling av den gemensamma modellen med kopplingar till tidplaner (4D) och kalkyler (5D).
  • Byggbarhetsgranskning tillsammans med entreprenören.
  • Samordning av projektinformation med avseende på förvaltningsprocessen.
  • Datasmordnare