BIM

BIM effektiviserar anläggningsprojektet

Anläggningsprocessen beskrivs ofta som ett kostnadsdrivet stafettlopp där varje aktör försöker maximera sin vinst och minimera sin risk via avtal istället för att fokusera på hela värdekedjan. BIM effektiviserar informationsflödet inom anläggningssektorn.

BIM effektiviserar informationsflödet inom anläggningssektorn.

Ett viktigt inslag i en lösning på dessa problem utgörs av en effektiv informationshantering. Genom att samla informationen i en digital tredimensionell objektsmodell kan vi återanvända den och producera många olika "informationsvyer".

Vi kan hjälpa er med att från en och samma anläggningsmodell generera:

  • Tidplaner
  • Kostnadskalkyler
  • Trafiksimuleringar
  • Ritningar
  • Massberäkningar
  • Mängder
  • Visualisering
  • Underlag för maskinstyrning
  • Underlag för förvaltning