BIM

Geo-BIM ger geoteknikern röntgensyn

Geologisk information kan med fördel hanteras som en geografisk objektsmodell i 3D. På detta vis kan geomodellen samverka med de övriga teknikområdenas projekteringsmodeller och utgöra en gemensam BIM.

I den samordnade modellen kan man kombinera geologiska, geotekniska och hydrogeologiska undersökningsresultat tillsammans med till exempel mark- och konstruktionsmodeller.

Genom att visualisera geologiska BIM-modeller tillsammans med traditionell GIS-information uppstår många möjligheter till en effektivare och mer kvalitetssäkrad exploateringsprocess.

Geologisk information kan med fördel hanteras som en geografisk objektsmodell i 3D.

Vi kan hjälpa er att realisera följande möjligheter:

  • Gemensam syn på projektets georelaterade förutsättningar.
  • Förbättrat underlag för undersökningsplanering.
  • Utökade möjligheter till kvalitetskontroll av resultat.
  • Förbättrat underlag för kostnadsberäkningar.
  • Förbättrat underlag för projektering.
  • Förbättrat underlag för projektplanering.
  • Förbättrat underlag för entreprenad.

För närvarande bedriver Tyréns ett aktivt utvecklingsarbete kring geo-modeller i det nationella FoU-programmet TRUST (TRansparent Underground STructure). 

Titta även på demonstrationsfilmer om geomodeller: