El, belysning & telekom

Förnyelsebar energi

Tyréns genomför både solcells- och vindkraftsprojektering och utfört allt från förstudier till detaljprojekteringar beroende på skede, kund och önskemål.

Områden och tjänster

Förnyelsebar energi är en viktig del av morgondagens energisystem och en av nycklarna för att lösa klimatutmaningarna både nationellt och internationellt. Tyréns har alltid hållbarhet i fokus och har stor kompetens inom förnyelsebar energi inom bland annat följande segment:

  • Solcellsanläggningar
  • Vindkraftsparker
  • Energilagring
  • Flexibilitet och balansmarknader
  • Energigemenskaper & virtuella kraftverk

Exempel på vanligt förekommande områden och tjänster avseende projektering, dimensionering och upphandling inom förnyelsebar energi:

  • Förstudier
  • Utredningar
  • Investeringsunderlag
  • Nätanslutningsfrågor
  • Förfrågningsunderlag