Projektledning

Kalkyl och kostnadsuppföljning

På Tyréns har vi mångårig kompetens inom kalkylering. Här ansvarar vi för kostnadsberäkningar av projektet och för att ta fram olika typer av kalkyler beroende på projektets behov. Kalkylingenjören leder och samordnar kalkylresurser.

Våra kalkylingenjörer erbjuder rådgivning redan i ett tidigt skede.

Vi på Tyréns hjälper dig till rätt kalkylnivåer eller en kombination av nivåer beroende på ditt syfte med kalkylen. Våra kalkylingenjörer erbjuder rådgivning redan i ett tidigt skede av projektet för att rådgöra med dig som kund avseende olika kostnader. Den ekonomiska uppföljningen sker enligt önskemål antingen löpande eller vid fasta tidpunkter.

Kalkylingenjören kan arbeta självständigt eller i grupp med att beräkna material- och arbetskostnader samt arbetsplatskostnader. Kalkylingenjörerna på Tyréns kan vara behjälpliga under produktionsskedet för att exempelvis beräkna ÄTA- arbeten.