Berättelser från det gamla Kiruna

Den malmkropp som bryts vid LKAB:s gruva i Kiruna lutar snett in under staden och fortsatt brytning riskerar att medföra markdeformationer och skador på bebyggelsen. Därför flyttas stadens gamla stadskärna till ett säkrare område. Kiruna centrum omfattas av riksintresse för kulturmiljövården (MB 3:6) och stora lokalhistoriska värden representeras i stadskärnan.

Mycket av den befintliga bebyggelsen rivs, och ett antal byggnader med särskilt höga kulturvärden flyttas, antingen till stadens nya centrum eller norrut till Loussavaara.

Som en del av stadsomvandlingen dokumenteras både äldre och nyare delar av den bebyggelse som påverkas, vilket även innefattar människors minnen och berättelser från dessa kulturmiljöer.

I inventeringen, som utförs på LKAB:s uppdrag, arbetar Tyréns byggnadsantikvarier med digitala dokumentationsmetoder, specifikt GIS geodatainformationssystem. Vid projekteringen inför och flytten av Kiruna kyrka bistår Tyréns konservatorer med konservatorsstöd.

 

Kiruna stadsflytt dokumentation

Både bebyggelse och minnen dokumenteras när Kiruna flyttas.

Dokumentationen, inklusive de anonymiserade intervjuerna, görs tillgängliga för allmänheten och forskare genom att de publiceras på kommunens webbplats allteftersom de färdigställs.

Dokumentationsprojektet är ett samarbete mellan Kiruna kommun och LKAB. Tyréns del i projektet utförs på uppdrag av LKAB.

Stadsplan 1915 Kiruna

I inventeringen arbetar Tyréns byggnadsantikvarier med digitala dokumentationsmetoder, specifikt GIS geodatainformationssystem.

Vid projekteringen inför och flytten av Kiruna kyrka bistår Tyréns konservatorer med konservatorsstöd.