Trafik

Strategisk trafikplanering för hållbar stadsutveckling

Tyréns arbetar i tidiga skeden med strategisk trafikplanering, idéstudier, åtgärdsvalsstudier och andra utredningar kring infrastrukturfrågor, ofta kopplade till stadsutvecklingsprojekt och allmän stadsplanering. Vi erbjuder ett kunskapsstöd i trafik- och hållbarhetsfrågor ur såväl det lilla som det stora perspektivet.

Vi arbetar gärna med större projekt där våra samlade kompetenser sätts på prov. Det kan handla om trafikplaner, trafiknätsanalyser, trafiksäkerhetsprogram, regionala analyser och större åtgärdsprogram.

Strategisk trafikplanering är ofta en fråga om att sätta upp mål för trafikplaneringen i ett större perspektiv och att belysa vägen till måluppfyllelse, sett ur ett helhetsperspektiv där varje trafikslag är en del i ett större system. Den strategiska trafikplaneringen är nära kopplad till hållbarhetsfrågor och samhällsutveckling på längre sikt.

Vi arbetar gärna med större projekt där våra samlade kompetenser sätts på prov.

Vi hjälper dig med allt inom trafikplanering, till exempel:

 • Digitala trafikplaner
 • Stadsutvecklingsprojekt
 • Trafikutredningar
 • Trafikplaner
 • Trafikstrategier
 • Trafiknätsanalyser
 • Åtgärdsvalsstudier
 • Åtgärdsprogram
 • Mobility management
 • Resplaner med olika fokus, t.ex. företag och skolor
 • Regionala analyser
 • Trafiksäkerhetsprogram
 • Trafiksäkerhetsgranskning