Tomtebo Strand – ökad mobilitet med reducerat parkeringstal

I Tomtebo strand i Umeå ska en ny stadsdel byggas. Den nya stadsdelen kommer inrymma ca 3 000 bostäder samt kontor, förskola, skola och äldreboende. I arbetet med den nya stadsdelen har kommunen och de involverade byggaktörerna tagit fram ett paket med olika mobilitetsåtgärder för att minska parkeringstalet och därmed efterfrågan på bilparkering.

Tyréns anlitades för att ta fram ett parkeringstal utifrån det framtagna åtgärdspaketet. I uppdraget har Tyréns bland annat tittat på gatustrukturer, placering av målpunkter, kollektivtrafik, resvanor och de kommunala målen. Uppdraget har genererat en rekommendation på reducerat parkeringstal för bostäder och samtliga planerade verksamheter, ett uppdaterat förslag på mobilitetsåtgärder samt förslag på hantering ifall byggaktörerna av någon anledning inte kan genomföra en specifik mobilitetsåtgärd.

Från kommunen var införandet av mobilitetsåtgärder en förutsättning för området.

Från kommunen var införandet av mobilitetsåtgärder en förutsättning för området, för att säkerställa ett reducerat parkeringstal och ökad mobilitet. Genom att införa mobilitetsåtgärder i ett område kan en friare och mer självständig mobilitet möjliggöras för fler.

Beställare: Umeå kommun

Illustration: White arkitekter