VVS-, kyl- & energisystem

Industri- och skyddsventilation

På Tyréns arbetar vi i tidiga skeden med att utreda behov av ventilation för industrin, bland annat läkemedelsindustrin och skyddsventilation för olika typer av laboratorier, forskningslab och undervisningslab.

Vi arbetar lika gärna med stora som små projekt inom industrin för klassad ventilation till renrum, där det finns krav på redundanta system med högt ställda krav på tryck, temperatur och fuktighet. Vi arbetar gärna med skyddsventilation för olika typer av laboratorier från säkerhetslab till odlingslab.

Processventilation för bland annat operationssalar och röntgenutrustningar i sjukhusmiljöer. Vi angriper ombyggnad och nybyggnad med samma glädje. Vi utreder, inventerar och projekterar.

Vi kan hjälpa er med allt inom processventilation, till exempel:

  • Renrumsventilation
  • Labventilation
  • Specialventilation för industriprocesser.
  • Processventilation för sjukhus
  • Klimatisering av utställningshallar och museer.
  • Konstantrum
  • Smittskyddslaboratorier
  • Rum för röntgenutrustning
  • Isolerrum