Hållbarhet

Hållbarhetsredovisning

Tyréns är med och skapar morgondagens hållbara samhällen. Det dagliga arbetet i kunduppdragen bidrar steg för steg till att skapa ett välmående och mänskligt samhälle på planetens villkor – världen vi drömmer om. 

Vi följer GRI och rapporterar det som gör skillnad

Tyréns hållbarhetsredovisning är framtagen i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative (GRI). En central del i GRI är att integrera hållbarhetsperspektivet till företagets affär och att rapportera på det som verkligen är av betydelse – "Report on what matters and where it matters."

Läs Tyréns hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 2023 (pdf)

Hållbarhetsredovisning 2022 (pdf)

Hållbarhetsredovisning 2021 (pdf)

Nya arbetsätt för en snabbare grönomställning

Läs Cecilia Granaths vd-ord

Klimatavtryck netto noll

År 2030 ska vi nå ett klimatavtryck netto noll. För 2023 har utsläppen minskat med -50% procent från referensåret 2015 (1456 kg CO2 per medarbetare). Du hittar mer information och mer detaljerade diagram i hållbarhetsredovisningen för 2023.

Tyréns klimatavtryck 2019-2023

Målet är en jämlik arbetsplats

År 2022 var 43 procent av medarbetarna på Tyréns kvinnor, i ledningsgruppen är det 55 procent och i styrelsen 50 procent. Det långsiktiga målet är en helt jämlik arbetsplats. Medarbetarundersökningen för året visar att 93 procent av medarbetarna uppfattar Tyréns som ett jämlikt företag. Du hittar mer information och mer detaljerade diagram i hållbarhetsredovisningen för 2023.

Fördelning kvinnor och män

Tillsammans med våra kunder utvecklar vi dagens och morgondagens samhällen.

Läs om våra hållbarhetsmål