Sveriges första klimatneutrala kontorshus är byggt i trä

Sveriges första klimatneutrala kontorshus är också den första kontorsbyggnaden i Örebro som är byggt helt i trä. Tyréns har bidragit med kompetenser inom trämodellering för huset som är certifierat enligt Sweden Green Building Councils nya certifiering NollCO2. 

Klimatneutralitet i projektet uppnås främst genom att använda stommar i trä, vilket jämfört med stål och betong ger 40 procent lägre utsläpp. Solpaneler på taket  försörjer byggnaden med el och värme.

Allt trämaterial är gjort av närproducerad gran från de västerbottniska skogarna.

Byggnadens svängda formgivning gör att den smidigt integreras på den trånga ytan i området nära Örebro resecentrum, med hänsyn tagen till järnväg, trafik och befintliga hus.

Uppdraget att modellera trästomme har inneburit många utmaningar och har krävt specialanpassningar. Tillsammans med beställaren, Martinsons Byggsystem, har Tyréns funnit lösningar för att genomgående använda trä i byggnaden, både interiört och exteriört.

Interiört återspeglas valet av trä genom innerväggar med synliga korslimmade träskivor i flera delar av huset. Även trapporna mellan våningsplanen är helt gjorda i träkonstruktion, vilket är unikt i denna typ av fastigheter.

Allt trämaterial är gjort av närproducerad gran från de västerbottniska skogarna, något som minskar byggnadsprojektets transportpåverkan.

Byggnaden beräknas stå klar för Polismyndighetens region Bergslagen att flytta in våren 2022. Byggnaden blir därmed med stor sannolikhet världens första klimatneutrala poliskontor.

Tyréns har gjort modellering av trästommen och projekterat och levererat bygghandlingar för byggnadens två källarvåningar i betong som ska inrymma fläktrum, drift samt ett parkeringsgarage under marknivå.

Modellering av trästomme:
Beställare: Martinsons Byggsystem
Arkitekter: Utopia Arkitekter
Fastighetsbolag: Castellum
Byggentreprenör: NA-bygg

Betongkällaren i två våningar: Uppdragsgivare: NA-bygg
Bilder: Utopia Arkitekter

I slutet av 2022 tilldelades byggnaden Örebro kommuns byggnadspris. Läs mer om priset och motiveringen här.

Träbyggnad på Tyréns

På Tyréns finns spetskompetens inom akustik, konstruktion, installation och brand. Med möjlighet att erbjuda en helhetsbild och förståelse av hela byggprocessen projekterar och konstruerar vi hållbara hus som tåls att leva i, både nu och i framtiden. Läs mer om vårt erbjudande inom träbyggnad.