Medborgarhuset i Stockholm

Medborgarhuset i Stockholm är ritat av Karl Martin Westerberg och uppfördes under sent 1930-tal. Mellan 2016-2020 har stora investeringar gjorts för att rusta upp och utveckla Medborgarhuset till att bli en mer attraktiv och tillgänglig mötesplats. 

Medborgarhuset innefattar sedan tidigare verksamheter som hörsalar, bibliotek, gymnastiksal och simhall. Nya funktioner som till exempel ett nytt café och ett inre promenadstråk ska bidra till att stärka Medborgarhuset som mötesplats.

Tyréns har varit involverad i att utreda och identifiera behov av ombyggnaden för el- och teletekniska systemen samt ljussättning av de publika lokalerna.  Arbetet har inneburit ett nära samarbete med byggherren, arkitekten och övriga konsulter såväl som hyresgäster och övriga intressenter.

Tyréns ljusdesigners har tagit fram ljussättning av de publika lokalerna. Ambitionen har varit att belysningen av fasaderna ska lyfta fram arkitekturen och framhäva detaljer och material även under kvällstid.

En utmaning har varit att planera för ett nytt modernt ställverk som ska försörja fastigheten i framtiden. På grund av låga takhöjder har placeringen varit en utmaning, då även ett flertal installationsdiscipliner ska inkluderas på samma yta.

Tyréns ljusdesigners har tagit fram ljussättning av de publika lokalerna vilket innefattat både interiör och exteriör belysning, så som foajéer, entréer, badhus och bibliotek. Då Medborgarhuset har blå klass ur kulturhistorisk klassificering har det inneburit en del utmaningar både när det gäller montage och utformning.

Ambitionen har varit att belysningen av fasaderna ska lyfta fram arkitekturen och framhäva detaljer och material, även under kvällstid. Belysningen ska även skapa en välkomnande och inbjudande känsla i entréer och de stora glaspartierna vid trapphusen. Belysningen i simhallen ska lyfta fram vattnets klarhet och kunna anpassas till olika aktiviteter och behov.

Beställare: Stockholms stad fastighetskontor
Bilder: Jansin & Hammarling