Tjänster

Akustik

Tyréns har i dag en av Sveriges största akustikavdelningar. Vår expertis och erfarenhet spänner över de flesta projektfaser och delområden inom akustik och vibrationer, både utanför och inne i byggnader. Vi bidrar aktivt till kunskapsutvecklingen genom samarbete med industri, högskola och myndigheter i olika utvecklings- och forskningsprojekt. Tyréns erbjuder ett helhetsperspektiv genom ett engagerat samarbete med flera olika kompetenser och erbjuder till exempel smarta lösningar med hjälp av BIM.

Byggnadsakustik

Att skapa miljöer där du som brukare inte störas av ljud från andra brukare, ljud utifrån eller från installationer i byggnaden är själva kärnan i byggnadsakustiken.

Rumsakustik

Rumsakustik handlar om att förstå och anpassa ett rums egenskaper för att förstärka och rikta önskvärt ljud och dämpa oönskat ljud. Tyréns k...

Akustisk design

Akustisk design handlar om att tillämpa ljud som designelement, på liknande sätt som man inreder, möblerar, ljus- och färgsätter miljöer. Ty...

Samhällsbuller

Buller och stomljud från väg-, tåg-, båt- och flygtrafik, men även från byggarbetsplatser, vindkraft, skjut- och motorsportbanor är alla exempel på vad som brukar betraktas som samhällsbuller.

Industribuller

Industrier alstrar ofta betydande nivåer av buller och vibrationer som kräver komplexa utredningar. I Sverige finns en omfattande lagstiftni...

Vibrationer

Vibrationer i byggd miljö kan skapa obehag för människor och på sikt skada byggnader, anläggningar och utrustning. Tyréns akustikkompetens m...