Tjänster

Akustik

Ljud och vibrationer är något vi alla stöter på dagligen och som få reflekterar över när det är bra, bara när det inte håller måttet. Vi på Tyréns vill skapa förutsättningar för våra kunder att bygga och utveckla boende- och vistelsemiljöer inom- och utomhus där människor trivs och vill leva.

Byggnadsakustik

Att skapa miljöer där du som brukare inte störs av ljud från andra brukare, ljud utifrån eller från installationer i byggnaden är själva kärnan i byggnadsakustiken.

Trafikbuller

Trafikbuller tar allt större plats i debatten om den förtätande staden och spelar i många fall en stor roll för att skapa goda miljöer där m...

Waterfront rumsakustik

Rumsakustik

Rumsakustik handlar om att akustiskt anpassa ett rum beroende på rummets tänkta funktion. Det här är kanske den typ av akustik du först tänk...

Spårväg city

Stomljud och vibrationer

Stomljud och vibrationer i byggd miljö är vanligt förekommande kopplat till både trafik och byggverksamhet. Tyréns har lång erfarenhet av at...

Göteborgs hamn

Externt industribuller

Industrier och annan verksamhet med liknande karaktär alstrar ofta betydande nivåer av buller och vibrationer som kräver komplexa utredninga...

Byggbuller

Byggtakten ökar i samhället. Tyréns har metoder för att hantera byggbuller och minska risken för förseningar i ditt projekt.

Industribuller internt

Internt industribuller och maskinvibrationer

När industribuller diskuteras är det lätt att fokusera på det externt avstrålade ljudet till omgivningen, men en annan viktig del är det int...

Forskning Akustik

Forskning och utveckling inom akustik

Tyréns satsar stort på forskning och utveckling. I våra uppdrag hittar vi nya lösningar som gör att vi kan arbeta mer effektivt och ge kunderna ett större värde