Akustik

Byggnadsakustik

Att skapa miljöer där du som brukare inte störs av ljud från andra brukare, ljud utifrån eller från installationer i byggnaden är själva kärnan i byggnadsakustiken.

Tyréns akustiker kan säkerställa en god ljudmiljö genom att bidra med sin expertis från tidigt planeringsskede till verifiering av färdig byggnad innan inflyttning. Genom att delta tidigt i processen kan vi undvika kostsamma åtgärder samtidigt som vi tar hänsyn till rådande lagstiftning och beställarens önskemål.

Vi utgår från önskade ljudkrav och föreslår kostnadseffektiva konstruktionslösningar oavsett om konstruktionsmaterialet är trä, betong, stål eller någon hybridlösning. Förutom att ta hänsyn till verksamheten i själva byggnaden är det också viktigt att fasader dimensioneras för att minimera störningar från trafik och industrier.

Vi hittar kostnadseffektiva lösningar utifrån dina ljudkrav.

Tyréns kompetens och erfarenhet omfattar de flesta typer av byggnader med många projekt inom till exempel bostäder, kontor, industribyggnader, skolor och andra typer av samhällsfastigheter som särskilda boenden.

Förutom att ta hänsyn till verksamheten i själva byggnaden är det viktigt att fasader dimensioneras för att minimera störningar från trafik och industrier. Som grund används ofta fördjupade studier av trafikbullerberäkningarna som Tyréns erbjuder i detaljplaneskedet. 4

 

Miljöcertifiering

Tyréns har lång erfarenhet av att kravställa och säkerställa att ljudkraven uppfylls i byggnader för de miljöcertifieringar som används på den svenska marknaden. Krav på miljöcertifiering blir allt vanligare från beställare och har drivit på utvecklingen av en god ljudmiljö inom byggnader.

Träbyggnad

Trä blir ett allt vanligare material för konstruktion av alla typer av byggnader, inte minst kopplat till ökade hållbarhetskrav. Ur ett akustiskt perspektiv ger träkonstruktioner andra förutsättningar som både kan ge fördelar och utmaningar. Tyréns har omfattande kompetens och erfarenhet av både projektering och mätning av träbyggnader.

Genom samarbeten med ett flertal modulbyggare och KL-producenter har Tyréns stor erfarenhet av olika konstruktionslösningar kopplat till träkonstruktion, både vad gäller luftljudsöverföring, installationsbuller och stegljud. Ta med våra akustiker i ditt träprojekt så har du bra förutsättningar att dra nytta av fördelarna med smarta träkonstruktionslösningar och samtidigt undvika risken att upptäcka utmaningarna i ett sent skede.

 

Lyssna på avsnitt 3 av Svenskt trä-podden om en god ljudmiljö. Deltar gör bland andra Martin Höjer, akustiker på Tyréns.