Akustik

Byggbuller

Byggtakten ökar i samhället. Nya byggnader och nya infrastruktursatsningar innebär byggperioder som skapar en störning för omgivningen som kan skapa reaktioner och motstånd. 

Även en efterlängtad förändring kan vara jobbig och ibland skrämmande. Därför finns regelverk med riktvärden som ska skydda grannar och andra som är berörda av byggprojekt. För riktigt omfattande verksamheter finns tydlig reglering i form av tillstånd med gränsvärden.  

Tyréns har stor erfarenhet av byggplatsuppföljning genom både mätning och beräkning och kan därmed ge verksamhetsutövaren stöd i hela processen från planering till uppstart och genomförande med uppföljning.

Vi har metoder för att hantera byggbuller och minska risken för förseningar i ditt projekt.

Vi har utvecklat flera nya lösningar för visualisering som ger bättre förståelse för problematiken och därmed både skapar bättre underlag för åtgärder och minskar risken för reaktioner och klagomål som riskerar att skapar förseningar i projekten.

När ett projekt försenas blir det ofta dyrare och i värsta fall kräver myndigheterna till och med driftstopp. Våra utvecklingsprojekt har bland annat resulterat i metoder för interaktiv redovisning med 3D-modeller och nya arbetsprocesser som hjälper verksamhetsutövaren i dialogen med både boende och tillsynsmyndigheter.

 

Tyréns erbjuder följande tjänster inom byggbuller:

  • Bullerutredning genom beräkning
  • Bullerhanteringsplan
  • Inmätning av källstyrkor
  • Åtgärdsförslag
  • Uppföljning genom mätning
  • 3D-redovisning