Akustik

Forskning och utveckling

Tyréns satsar stort på forskning och utveckling. I våra uppdrag hittar vi nya lösningar som gör att vi kan arbeta mer effektivt och ge kunderna ett större värde

Med stöd av Sven Tyréns stiftelse har Tyréns akustiker deltagit i ett flertal projekt i samarbete med externa finansiärer som EU-kommissionen och Vinnova samt universitet och högskolor. Exempel på externt finansierade forskningsprojekt är:

Nätverk nationellt och internationellt

Utvecklingsprojekten bygger en djupare expertis inom vårt verksamhetsområde, skapar viktiga nätverk både nationellt och internationellt samt bidrar till kreativiteten och det viktiga modet att testa nytt.

Tillsammans med våra kunder skapar vi innovativa lösningar, så som interaktiv och lättillgänglig visualisering av bullerkartläggningar för allmänheten och avancerad spårövervakning för att upptäcka ökad ljudgenerering och slitage på spår i tidigt skede. Det är spännande att kunna utveckla lösningar för våra kunder som de kanske inte visste fanns när de först kontaktade oss.

Vi har utvecklat interaktiva och lättillgängliga bullerkartor.

Forskning Akustik

Idéer som utvecklas i innovationsprogrammet

Vi har även nära samverkan med Tyréns eget innovationsteam och har med stöd av dem fått finansiering och hjälp att driva fram egna utvecklingsinitiativ t.ex.:

  • 3D-buller
  • Akustik-O-Maten
  • Seniorutvecklingsprogram inom stomljud och träbyggnad
  • Utvecklad metodik för paddelbanor


Vi bygger även webbplatser där vi tillgängliggör information till våra kunder och skapar egen hårdvara och mjukvara för att ge bättre övervakningsmöjligheter med koppling mellan akustiska parametrar och annan information. Om nytänkande och utveckling lockar mer än det skrämmer är Tyréns akustiker rätt samarbetspartner för dig.