Landskap

Bostäder

I sin hemmiljö ska man trivas och känna sig trygg. I byggandet av nya bostäder krävs ett brett samarbete av många olika professioner. Tyréns kan erbjuda allt från lokaliseringsanalys och detaljplan till skissförslag, projektering av bygghandling och skötselanvisningar.

Vi hjälper dig med allt inom bostadsmiljöer och exploateringsområden, till exempel:

  • Stads- och landskapsanalys
  • Utredningar och program
  • Konsekvensbeskrivningar
  • Gestaltning
  • Visualisering
  • Projektering
  • Kontroll och besiktning