Gårdsmiljö för vårdboende - rik på sinnesupplevelser

I Rydebäck ska ett nytt demensvänligt vårdboende byggas, med en utemiljö inspirerad av Sinnenas trädgård.

Tyréns har gestaltat och projekterat gårdsmiljö, entréytor och parkering. Uppdraget spände från första skiss till framtagning av förfrågningsunderlag för totalentreprenad.

Gården som är relativt liten till storlek är helt kringgärdad, på två sidor av huskroppar med lägenheterna och de andra två sidorna av ljusgångar som möts i ett orangeri. Gårdsmiljön var både spännande och komplex att gestalta då ytan var mycket begränsad i kombination med boende som kan tänkas ha väldigt olika behov av stimulans och aktivt deltagande.

En stark önskan från beställaren var att skapa en utemiljö inspirerad av Sinnenas trädgård. Den höga ambitionen visar sig i bl a växtval samt en innehållsrik och varierad gårdsmiljö som ger upplevelsevärden såväl utomhus som inifrån de boendes rum. Frodiga artrika planteringar erbjuder olika färg, form och struktur som även möjliggör för de boende att följa årstidsväxlingarna. En del av trädgården har upphöjda planteringar för att kunna komma nära samt erbjuder ätbara växter och odlingsmöjlighet. Centralt finns en fontän med porlande vatten. Gårdens markmaterial varieras för att erbjuda olika nivå av motorisk utmaning samt taktila upplevelser. Det var även viktigt att skapa en trygg miljö med tydliga gångstråk som leder tillbaka till där man startat. Det finns större samlingsplatser och lugnare platser att vara själv, i såväl sol som skugga. Samlat erbjuder gården stimulans för de olika sinnena.

Gårdsmiljön var både spännande och komplex att gestalta då ytan var mycket begränsad i kombination med boende som kan tänkas ha väldigt olika behov av stimulans och aktivt deltagande.

Utformningen av gården skedde i nära samarbete med beställare Helsinborgs stad, fastighetsförvaltningen och House arkitekter.

Visualisering: Helsingborgs stad Fastighetsförvaltningen