Grönskande innergård i havsnära bostadsområde

I Cementas gamla industrihamn växer nu ett nytt bostadsområde fram – Limhamns sjöstad. Tyréns har gestaltat innergården till kvarteret Bruket på uppdrag av JM. En grönskande gård med frodig vind- och salttålig vegetation, och plats för social aktivitet.

Gestaltning och projektering av en bostadsgård i exploateringsområde Limhamns sjöstad. Framtagning av systemhandling respektive bygglovshandling.

Bostadsgården ligger i ett havsnära läge och är kommer att bli kringgärdad av tre huskroppar med flerbostadshus. Önskemål från beställaren var att skapa en grön gård med platser för de boende att vistas på. I gestaltningen hämtade vi inspiration ifrån projektnamnet ”Bruket” och fokuserade på bruk så som odling och lät oss i formspråket inspireras av odlingslandskapet i Skåne.

Gården erbjuder flera olika platser för vistelse, ensam eller tillsammans, i sol eller skugga. I en skuggigare del av gården, i nära anslutning till en av de större samlingsplatserna, finns en sandlåda och ett lekvänligt buskage för de mindre barnen. Gården är fylld av frodig och vind- samt salttålig vegetation, som tillför kvalitéer under hela året. Många av växterna är kalkgynnade då områdes präglas av sin kalkgrund och den cementfabrik som tidigare funnits på platsen. Det finns även ätbara växter och en öppen gräsyta i mitten av gården för lek samt en plats att samlas för gemensamma aktiviteter. Boende med uteplats mot gården får en inramning med en klippt häck samt ett litet släpp för att enkelt kunna smita ut på gården.

Projektet omfattade även bland annat grönytefaktorberäkning och Svanenmärkning.

Visualisering: JM AB