Landskap

Kommersiella och offentliga anläggningar

Anläggningar så som resecentrum, sjukhus och arenor lockar många besökare som kan erbjudas kvalitativa upplevelser i sin vardag. Tyréns kan erbjuda allt från lokaliseringsanalys och detaljplan till skissförslag, belysningsprogram och projektering av bygghandling.

Vi hjälper dig med till exempel:

  • Stads- och landskapsanalys
  • Utredningar och program
  • Konsekvensbeskrivningar
  • Gestaltning
  • Visualisering
  • Projektering
  • Kontroll och besiktning