Nytt torg och plats för cyklister på Långholmsgatan

Projektet sträcker sig utmed Långholmsgatan, från Högalidsspången i söder till Pålsundsbacken i norr. Uppdraget innebar att förbättra för cyklister genom att göra om cykelfält i gata till cykelbanor. Ett körfält i varje riktning har tagits bort för att ge plats åt cykelbanor.

Ytskikt och busshållplatser har setts över utmed hela sträckan. I uppdraget ingick en omarbetning av ett tidigare framtaget skissförslag för ett torg på platsen mellan Verkstadsgatan och Högalidsgatan.

Torget har fått en karaktärsfull gestaltning och har samtidigt utformats för att samspela med torget vid Hornstull där till exempel den runda formen kommer igen. Vissa val av utrustning och markmaterial är också gemensamma för platserna.

"Ett körfält i varje riktning har tagits bort för att ge plats åt cykelbanor."

Utmaningen med torget var bland annat att få en yta som fungerade väl som torg samtidigt som varutransporter fortfarande skulle kunna komma fram. En annan utmaning var att det finns väldigt mycket ledningar i hela området och för att kunna tillföra träd på ett berikande sätt krävdes mycket och nära samordning mellan landskap och ledningssamordning. Stor vikt har också lagts vid ledstråken som är framtagna tillsammans med en tillgänglighetsgranskare.