Vatten

Säkrare dricksvatten

Att vi har tillgång till hälsosäkert dricksvatten hemma i köket ser vi som en självklarhet. När det inträffar vattenburna sjukdomsutbrott till följd av dricksvattnet blir det därför ofta stora rubriker i media. Människor blir magsjuka, förtroendet för det kommunala dricksvattnet skadas och samhällets kostnader kan bli mycket stora.

På Tyréns har vi spetskompetens för att genomföra kvantitativ mikrobiologisk riskbedömning med metoden QMRA, både för ytvattenverk och grundvattenverk. Med metodens hjälp får vi svar på sannolikheten att bli infekterad av vattnet från ett visst vattenverk, och den ger även en förståelse av hur olika driftförhållanden och beredningssteg kan optimeras för att kontrollera och hålla nere risken.