Salta bad i centrala Göteborg

Lagom till Göteborgs 400-år jubileumsfirande stod Jubileumsbadet i Frihamnen klart – ett flytande hamnbad där två av tre bassänger består av salt havsvatten från saltkilen under Göta älv. Idén att bada i saltvatten i centrala stan, mitt i Göta älv, föddes av Anna Karlsson, oceanograf på Tyréns.

Redan 2018 stod den första prototypen till ett salt havsbad mitt i stan klar. Till en rund liten bassäng på land i anslutning till bastun i Jubileumsparken, pumpades rent havsvatten upp från saltkilen under Göta älv. Prototypen visade på möjligheten att använda det rena havsvattnet under älven för bad, en unik tillgång i centrala Göteborg.

Inför firandet av Göteborgs 400-årsjubileum beslutades att anlägga ett större flytande hamnbad, Jubileumsbadet, ett flytande hamnbad med havsvatten från saltkilen under Göta älv. där saltvattnet från saltkilen skulle användas. Under projektets gång har Tyréns bistått staden med idéer till lösningar för att bada i salt havsvatten och varit beställarstöd under projekterings- och byggfas.