Förorenade områden

Fältundersökningar

Tyréns utför fältundersökningar av förorenad jord, grundvatten, sediment och ytvatten. Vi utför även provtagning av byggnader och inventering av byggnadsmaterial.

Inom Tyréns lägger vi stor vikt på kvalitetssäkring av provtagningen och därför har en stor del av våra miljötekniker och fältgeotekniker genomgått kurs för certifierade provtagare och vi kan erbjuda certifierade provtagare både för provtagning av jord och för grundvatten.

Vi har tillgång till fältutrustning i form av borrbandvagnar inom hela landet och instrument för fältanalyser (XRF, PID m.m.) vilket innebär att vi snabbt kan utföra fältundersökningar, karteringar och saneringskontroll.