Geoteknik

Geofysiska undersökningar

På Tyréns arbetar vi med geofysiska undersökningar som komplement till vanlig geoteknik eller annan punktvis provtagning av konstruktioner och förorenade markområden.

Geofysik handlar om att mäta de fysikaliska egenskaperna, ofta på ett icke-förstörande sätt, och tillämpas inom ett flertal uppdrag hos Geoteknik, Berg, Bro, Gata och väg, Förorenade områden, Konstruktion och Vatten.

Geofysik kan ge svar på lagerföljder, djup till berg och vatten, torvmäktigheter, lokalisering av ledningar, tankar och undermarkskonstruktioner och läget av armering.

Tyréns konsulter och experter har bred och vass kompetens inom flera olika typer av geofysisk mätning. Metoderna vi arbetar med omfattar:

  • Markradarmätningar
  • Resistivitetsmätningar
  • Elektromagnetiska mätningar och VLF
  • Seismiska undersökningar
  • Magnetiska mätningar och Gammastrålning