Trikåfabriken - från fabrikslokaler till modern kontorsbyggnad i trä

Trikåfabriken 9 är en kontorsbyggnad med industriell karaktär om 25 000 kvadratmeter i Hammarby Sjöstad, Stockholm. Fabrikens byggnader har sedan 1940-talet genomgått flera större omvandlingar och har idag en fått en påbyggnad utförd med trästomme som utgörs av 8800 kvadratmeter.

Trikåfabriken uppfördes ursprungligen 1929 som industribyggnad för en trikåfabrik med en konstruktion utförd i armerad betong med en fasad av tegel.

I början av 1960-talet utfördes en större om- och tillbyggnad där två byggnader tillkom och en av byggnaderna byggdes på med en stomme av armerad betong.

I den senaste omvandlingen har projektering och ombyggnad pågått mellan 2015–2019. Fastigheten har omvandlats från lätt industri och kontor till en modern kontorsfastighet med nya påbyggnader utförda med trästomme. Trästommen är utförd med pelare och balkar av limträ samt väggar och bjälklag av KL-trä.

Den ursprungliga byggnaden från 1929 har byggts på med fyra våningsplan i trä och en av byggnaderna från 1960 har byggts på med sex våningsplan i trä.

 

Byggnaden från 1929 grundförstärktes med omkring 100 borrade stålrörspålar och den befintliga betongstommen förstärkes för påbyggnaden genom nya stabiliserande betongväggar och förstärkning av stompelare. I byggnaden från 1960 utfördes förstärkning av betongpelare.

Tyréns konstruktionsuppdrag sträckte sig över tre år, 2015–2018 med program-, system- och bygghandlingsprojektering inklusive tillverkningsritningar för prefabricerade betongelement, stålstomme och Paroc-element utfört i Tekla, samt uppföljning och kontroller under byggskedet. Antalet konstruktionsritningar uppgår till ca 270 stycken exklusive tillverkningsritningar för prefabricerad stomme.

Den ursprungliga byggnaden från 1929 har byggts på med fyra våningsplan i trä och en av byggnaderna från 1960 har byggts på med sex våningsplan i trä.

Konstruktörer från Tyréns har ansvarat för att ta fram programhandlingar, systemhandlingar samt bygghandlingsprojektering. Andra teknikområden från Tyréns som medverkat i projektet är konstruktion, geoteknik och bergteknik, mätteknik, akustik och antikvarisk konsekvensanalys.

Projektet miljöcertifierades enligt Breeam, nivå Very Good och byggnaden är grönklassad enligt Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering. 

Arkitekt för ombyggnaden är Tengbom.
Beställare: Fabege och Arcona.

 

Läs mer om vad vi kan inom träbyggnad