Hållbarhet

Hållbar energianvändning

Hållbar energianvändning är en av grundförutsättningarna för ett hållbart samhälle. Vi vill i första hand säkerställa energieffektiva lösningar och åtgärder och därefter tillföra förnybar energi. Energifrågan blir allt mer central och är en av de frågor som man behöver fokusera på i tidiga skeden av planeringen för såväl nya områden, som vid om- och nybyggnation. Vi arbetar också med nya typer av energislag som geoenergi och utför solstudier och stadsklimatologiska utredningar som underlag för planering.

Samhället ställer allt högre krav och vi vägleder er i kartläggning och bedömning av vilka krav som berör er, till exempel lagen om energikartläggning i stora företag. Enligt lagen ska alla stora företag kunna redovisa hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva verksamheten. Vi kan hjälpa till att kartlägga användningen och ge förslag på hur företaget kan minska kostnaderna.

För byggnader handlar det om att i ett tidigt skede av processen vägleda våra kunder till ett energimål som uppfyller deras förväntningar på byggnaden ur ett långsiktigt helhetsperspektiv. Vi arbetar sedan vidare under projekteringen med beräkningar och utredningar för att säkerställa byggnadens fuktsäkerhet, inomhusklimat, värmeförluster och den långsiktiga driftkalkylen. Vi har spetskompetens inom byggnadsfysik och inomhusklimat som breddar och kvalitetssäkrar våra projektörers arbete.

I befintliga byggnader kartlägger vi energianvändningen och skapar med hjälp av åtgärdsprogram möjligheter för en lägre driftkostnad genom lägre energianvändning.

Exempel på våra tjänster och produkter inom hållbar energianvändning:

  • Energisamordning
  • Energieffektivisering
  • Energikartläggning och energiplaner
  • Livscykelanalyser (LCA)
  • Livscykelkostnad (LCC)
  • Solstudier
  • Stadsklimatologiska utredningar
  • Geoenergi