Projektledning

Vi effektiviserar projekteringsprocessen med VDC

Vi hjälper dig att driva projekteringsprocessen effektivare med VDC – Virtual Design and Construction. VDC är en metodik som optimerar projektorganisationens samverkan, beslutsprocess och digitalisering, för att på effektivaste sätt nå projektets mål.

VDC bygger på öppenhet och nära samspel mellan projektdeltagarna och kunden.

VDC bygger på öppenhet och nära samspel mellan projektdeltagarna och kunden. Vi har en gemensam och tydligt formulerad målbild som grund för hela arbetet. Metoden innebär att projektdeltagarna samlas under en heldag för effektiva arbetsmöten och däremellan delar dokumentation via SharePoint.

När vi träffas blir det enklare att fatta beslut, lösa problem och stämma av att vi är på rätt väg. Alltid med målet i fokus. Det är viktigt för processen att alla projektmedlemmar har tillgång till samma information. Inom VDC använder vi därför SharePoint som processlednings- och dokumentationsplattform. Vi arbetar även aktivt med mätetal som förutom tids- och kostnadsuppföljning även utvärderar hur effektiv processen är för att hela tiden utveckla arbetet.