Vatten

Vår metod ger svar på hur vi kan säkra dricksvattnet

Att vi har tillgång till hälsosäkert dricksvatten hemma i köket ser vi som en självklarhet. När det inträffar vattenburna sjukdomsutbrott till följd av dricksvattnet blir det därför ofta stora rubriker i media. Människor blir magsjuka, förtroendet för det kommunala dricksvattnet skadas och samhällets kostnader kan bli mycket stora.

Tyréns har spetskompetens för att genomföra kvantitativ mikrobiologisk riskbedömning med metoden QMRA, både för ytvattenverk och grundvattenverk, för att säkra dricksvattnet. Med metodens hjälp får vi svar på sannolikheten att bli infekterad av vattnet från ett visst vattenverk, och den ger även en förståelse av hur olika driftförhållanden och beredningssteg kan optimeras för att kontrollera och hålla nere risken.