Säker järnvägsanläggning för Sundsvall Logistikpark AB – Årets samhällsbyggare i Västernorrland 2022

I Sundsvall har Tyréns bidragit med kunskap för att ta Sundsvall Logistikpark AB genom den speciella process som leder till en godkänd och verifierat säker järnvägsanläggning.

Inom järnvägsbyggen är lagkraven höga och där Tyréns besitter specialistkompetens för att lotsa projektet genom formalian på ett snabbt, säkert och effektivt sätt. Tyréns har i projektet bidragit med kunskap inom GOP, TSS, TSB, och CSM-RA, för att få till stånd n godkänd och säker järnvägsanläggning.

Sundsvall Logistikpark byggs för att möta expansionen i Sundsvallsregionen, där miljardinvesteringar sker inom industrin och nya bostäder byggs. Detta innebär ett ökat transportbehov. För att möta det ökade transportbehov ställs det höga krav på infrastrukturens kapacitet. Sundsvall Logistikpark är ett angeläget projekt för regionen och utsågs 2022 till Årets samhällsbyggare i Västernorrland.

På bilden nedan Ingela Croon, Johan Vestlund och Linnea Lindberg.

Ingela Croon, Johan Vestlund och Linnea Lindberg