Naturnära korttidsboende i Eskilstuna

Korttidsboendet Trumslagargården är placerat i naturskön miljö på en kraftigt sluttande tomt. Boendemiljön ska bidra till trygghet, gemenskap, värme, integritet och livskvalitet för den enskilde och anhöriga ska välkomnas och kunna uppleva att den närståendes behov tillgodoses. Utemiljön ska tillgodose den enskildes behov av närheten till natur, sinnesstimulering och rekreation.

Det nya boendet är en tillbyggnad bredvid det befintliga Trumslagargården. Vid gestaltning av fasader har stor hänsyn tagits till det befintliga. Den nya byggnaden blir ett modernt inslag som ändå förhåller sig och kontrasterar till det befintliga huset. Fasader föreslås vara i puts en varmgrå mörkare kulör. Ytterväggar vid balkonger och entréer kläs med träpanel, ett mjukare fasadmaterial som bryter av putsen. Vid balkonger och uteplatser placeras dekorativa spaljéer av trä som klätterstöd för växter, insynsskydd och solavskärmning.

"Känslan av trygghet, värme och gemenskap är viktig."

Tyréns uppdrag har omfattat förstudie, programhandling och förfrågningshandling.

Ansvarig arkitekt: Maria Freeney, Sofie Nordquist
Landskapsarkitekt: Karin Björk
Byggingenjör: Pontus Persson, Klas Göran Nordberg, Maria Kruhsberg
Visualisering: Karin Björk, Theodor Berg

Beställare: Eskilstuna kommun