Grön textur mot storskalig arkitektur

Vid E.ON:s nya värmekraftverksanläggning i Högbytorp i Upplands-Bro har Tyréns bidragit med utformning av landskapet runt anläggningen.

Tyréns uppdrag innefattade bland annat förslag på trädplanteringar med typritningar för olika växtbäddar, en större perennplantering och olika gräsytor och ängsytor. Snabbväxande silverpil och ungersk ek kontrasterar fint mot byggnadens mörka fond och stora skala. Inom några år kan de bidra till en bra rumslighet och ge platsen karaktär. Vår- och sommartid adderar vårlökar och perenner färg och textur. 

En tillgänglig entré med en mönsterbildning i plattorna samspelar med byggnadens linjer och mörka färgsättning. Arbetet utfördes i nära samarbete med arkitekter och entreprenör. Särskild hänsyn togs till att göra den storskaliga miljön grön och trivsam samtidigt som alla ytor ska vara enkla att drifta. Genom plantering av många olika sorters vårlök, blommande perenner och olika träd med blom- och fruktsättning finns både en vacker årstidsvariation och ett viktigt bidrag till pollinerande insekter och biologisk mångfald.

“ Snabbväxande silverpil och ungersk ek kontrasterar fint mot byggnadens mörka fond och stora skala. Inom några år kan de bidra till en bra rumslighet och ge platsen karaktär”