Mälarbanan

Trafikverket bygger ut Mälarbanan från två till fyra spår mellan Tomteboda och Kallhäll för att få större kapacitet och bättre punktlighet för oss resenärer. Utbyggnaden ska vara klar år 2029 och Trafikverkets totala budget är 19,5 miljarder.

Tyréns har projekteringsuppdraget vad gäller BEST (bana, el, signal, tele) och även markprojekteringen för etappen Huvudsta-Spånga. Det är en stor organisation med ca 25 teknikområden och stödfunktioner från Tyréns engagerade.

Arbetet är uppdelat i flera delentreprenader, det handlar om punktinsatser längs sträckan, projektering av tillfälliga spår genom Sundbyberg för att möjliggöra för Trafikverket att bygga tunneln genom Sundbyberg och Huvudsta samt projektera järnvägsanläggningen (BEST) för slutläget genom Sundbyberg och Huvudsta och vidare fram till Spånga.

"Trafikverket och Tyréns träffas på arbetsmöten varje vecka enligt VDC-metodiken."

Mälarbanan är ett komplext projekt i storstadsmiljö som överlappar flera järnvägsplaneområden, systemhandlingar och kommungränser. Dessutom är det viktigt för Trafikverket att nuvarande järnvägstrafik upprätthålls så ostörd som möjligt. Uppdraget genomförs i nära samarbete med Trafikverket enlig VDC-metodiken vilket bland annat innebär gemensamma arbetsmöten hos Tyréns varje vecka.

 

Bilderna kommer från Trafikverket och fotografen heter Mikael Ullén.